در بیانیه پایانی تظاهرات بحرینیها تاکید شد؛

ملت بحرین بر ظالمان پیروز خواهد شد/ انتقاد شدید از فساد مالی و حکومتی رژیم آل خلیفه

آفریقا و خاورمیانه

هزاران نفر از مردم بحرین روز گذشته با حضور در خیابانهای نزدیک به پایتخت این کشور بار دیگر علیه ظلم و ستم رژیم آل خلیفه تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هزاران بحرینی روز گذشته با حضور در خیابانهای نزدیک به پایتخت این کشور علیه رژیم آل خلیفه تظاهرات کردند و خواستار تشکیل دولتی شدند که نماینده واقعی آنها باشد.

تظاهرات کنندگان در نزدیکی منطقه "سلم باد" با برافراشتن پرچم بحرین، تصاویر شهدا و بازداشت شدگان را که هنوز در زندانهای رژیم ال خلیفه قرار دارند در  دست داشتند.

آنها همچنین پارچه نوشته هایی با مضمون "ما پیروز خواهیم شد" به همراه داشتند.

این تظاهرات یک هفته مانده به سالگرد انقلاب مردم بحرین در 14 فوریه 2011 برگزار شد.

جریانهای مخالف بحرینی نیز با صدور بیانیه ای در پایان این تظاهرات از تداوم روند دست و پا زدن دولت در فساد مالی و اداری انتقاد کرده و عدم نقش آفرینی ملت بحرین را عامل عدم تشکیل حکومتی بر اساس آزادی ، عدالت و حق بازخواست از حاکمان دانستند.