تظاهرات اردنی ها علیه طرح جان کری برای سازش

آفریقا و خاورمیانه

شهروندان اردنی با برپایی تظاهراتی در پایتخت کشورشان علیه وزیر امور خارجه آمریکا طرح وی برای سازش را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، صدها شهروند اردنی، با برپایی تظاهراتی در پایتخت این کشور طرح جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

این تظاهرات به دعوت شماری از احزاب چپگرا و ملی گرا در اردن برگزار شد. معترضان از طرف فلسطینی خواستند که با طرح جان کری مخالفت کنند. حاضران در این تظاهرات اعلام کردند که در این طرح سعی می شود از طریق لغو حق بازگشت آوارگان فلسطینی و به رسمیت شناختن یهودی بودن رژیم صهیونیستی قضیه فلسطین حذف شود.

معترضان در ادامه با سر دادن شعارهایی مخالفت خود را با وطن جایگزین برای آوارگان فلسطینی اعلام و بر حق بازگشت آوارگان به سرزمین مادری شان تاکید کردند. شهروندان اردنی پلاکاردهایی را با خود حمل می کردند که بر روی آنها نوشته شده بود: "طرح جان کری هرگز اجرا نخواهد شد".