دهقانی : درسایه نظام بین الملل قاعده مند احترام به حقوق ملت و توسعه اقتصادی و اجتماعی حاصل می شود

ایران

سازمان ملل، ایرنا - سفیر و معاون نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تاکید کرد تنها در سایه روابط بین الملل قاعده مند است که احترام به حقوق ملت ها و شرایط مناسب برای توسعه ظرفیت ها و بهبود اقتصادی و اجتماعی حاصل می شود.

به گزارش ایرنا ˈغلامحسین دهقانیˈ روز جمعه به وقت محلی به نمایندگی از جنش عدم تعهد در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل درخصوص ˈاهداف توسعه پایدار برای دوره پس از سال 2015ˈ به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی ضمن تاکید بر ضرورت ارتقا حاکمیت قانون به گونه ای متعادل در سطح داخلی و بین المللی افزود : جنبه بین المللی این تلاشها برای اعضای جنبش عدم تعهد اهمیت بیشتری دارد.

سفیر کشورمان در ادامه اظهار داشت قطعا فقط در پرتو روابط بین الملل قاعده مند است که حقوق همه ملت ها محترم شمرده شده و شرایط مناسب برای توسعه ظرفیت ها و بهبود اقتصادی و اجتماعی حاصل می شود.

دهقانی با تاکید بر اهداف و اصول منشور ملل متحد و حقوق بین الملل ، ضرورت مشارکت کشورهای در حال توسعه در نهادهای مالی و پولی بین المللی و اصلاح ساختارهای مالی و اقتصادی را گوشزد نموده و ایجاد یک نظام تجارت چندجانبه غیر تبعیض آمیز و برابر برای همه را پیش نیاز توسعه و رشد اقتصادی در جهان دانست.

وی افزود: جنبش عدم تعهد بر این باور است که این امور باید به اهداف و شاخص های قابل تحقق تبدیل شوند تا میلیونها کارآفرین در کشورهای در حال توسعه که از شرایط موجود ناراضی هستند، امیدوار شوند.

سفیر کشورمان در ادامه با توجه به این مهم که قرار است اهداف توسعه ای پایدار برای همه قابل تحقق و کاربردی باشد، افزود : هدف ستودنی ارتقا حاکمیت قانون باید بصورتی دنبال شود که تنوع نظامهای حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همه ملتها محترم شمرده شده و هیچگونه تحمیلی صورت نگیرد.

دهقانی در پایان بار دیگر موضع جنبش عدم تعهد مبنی بر ضرورت خودداری از اعمال اقدامات یکجانبه و فراقانونی و تحریم های یکجانبه و گروهی علیه سایر کشورها را تکرار نمود و افزود این نوع اقدامات آثار منفی بر حاکمیت حقوق بین الملل بجای گذاشته و هیچ دولتی حق ندارد سایر کشورها را از حقوق قانونی خود محروم نماید.

وی افزود : همانگونه که در ˈاعلامیه مجمع عمومی پیرامون حاکمیت قانون در سطح ملی و بین المللیˈ آمده است، حق توسعه یک حق لاینفک برای همه ملتها است که نباید با هیچ عذر و بهانه ای توسط دیگران محدود شود.

اروپام 1908
کد N109279