اعتراض شدید مسکو به اقدام ضدروسی کانال تلویزیونی آمریکایی سی.ان.ان

کانال تلویزیونی,سی

مسکو- وزارت امور خارجه روسیه دراعتراض به اقدام ضدروسی کانال تلویزیونی آمریکایی سی.ان.ان مبنی بر قرار دادن یک بنای یادبود جنگ دوم جهانی شوروی در فهرست زشت ترین بناهای جهان، نماینده این کانال در مسکو را احضار کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از وزارت امور خارجه روسیه، دراعتراض به اقدام سی.ان.ان در قرار دادن بنای ˈشجاعتˈ شهر برست بلاروس درفهرست زشت ترین بناهای جهان، فیل برک نماینده کانال سی.ان.ان در روسیه به وزارت خارجه احضار ومراتب اعتراض شدید روسیه به این اقدام کانال آمریکایی اعلام شد.

بنای شجاعت درنزدیکی شهر ˈبرستˈ بلاروس قرار دارد و به یاد سربازان کشته شده شوروی سابق وزنان وفرزندان آنها که درشهرک مرزی با لهستان ساکن و در نخستین حمله ارتش آلمان نازی به شوروی جان خود را از دست دادند، ساخته شده است.

کانال تلویزیونی سی.ان.ان دو روز پیش در تارنمای خود فهرستی از بناهایی را که به ظن تهیه کننده آن زشت ترین بناهای جهان هستند، منتشر کرد وبنای شجاعت برست هم درمیان آنها قرار دارد و به دنبال اظهارات اعتراض آمیز مقام های بلاروسی و روسیه، امروز این بنا از فهرست یاد شده حذف شد.

به گزارش وزارت خارجه روسیه، به نماینده دفتر سی.ان.ان در مسکو اعلام شد که این اقدام کانال تلویزیونی آمریکایی علیه بنای یادبود ˈشجاعتˈ که به یاد مدافعان قهرمان قلعه برست ساخته شده ، غیرقابل قبول و انزجار آور است.

در گزارش آمده است: به خبرنگار آمریکایی گوشزد شد که توهین به بنای یادبود سربازان شوروی که زندگی خود را در راه پیروزی بر فاشیسم داده اند، غیرقابل توجیه و نابخشودنی است.

در گزارش یادآوری شد: نماینده سی.ان.ان معذرت خواهی کرد و از این اقدام کانال آمریکایی ابراز تاسف کرد.

اروپام/2242**518**536
کد N109257