شهری که همه، آن را می خواهند

سوریه

از پیش از برگزاری ژنو دو مشخص بود که شهر حمص به یک موضوع استراتژیک در میان همه طرف های درگیر در سوریه تبدیل شده است.

به گزارش خبرآنلاین،  روزنامه ایندی پندنت چاپ انگلیس نیز در گزارشی از شهر حمص به این نکته اشاره کرده است که این شهر مطلوب همه طرف های درگیر در سوریه است و هیچ یک از آنها نه دولتی ها و نه مخالفان و نه تروریست ها حاضر به از دست دادن و واگذاری آن به دیگری نیستند.

به نوشته این روزنامه انگلیسی، شورشیانی که در این منطقه به محاصره درآمده اند، با خمپاره هایشان به آتش ارتش پاسخ می دهند، دولتی ها هم به طریق اولی.

حمص یکی از مراکز شروع تحولات و نا آرامی ها در سوریه و شاهد نابودکننده ترین نبردها بوده است. حتی زمانی که جنگی درگیر نیست، شهر متشنج است. خیابان های حمص به محض تاریک شدن هوا خلوت می شود برعکس دمشق که مغازه ها تا دیروقت باز هستند و ترافیک سنگین در خیابان ها مشاهده می شود. با وجود آن که دولت سوریه تحت فشارهای بین المللی اجازه داده است کمک های بشردوستانه وارد حمص شود، اما فرماندهانی که این شهر را محاصره کرده اند تمایلی به این کار ندارند.

به گزارش خبرآنلاین بخش هایی از این شهر قدیمی همچنان در اختیار شورشیان است و ایندی پندنت از آن به عنوان آخرین سنگر شورشیان در حمص یاد کرده است که حاضر به واگذاری این اخرین سنگرها نیستند. این درحالی است که تقریبا تمام شهر تحت کنترل ارتش درآمده است. سازمان ملل می گوید راه حل مبتنی برمذاکره می تواند راهگشای صلح در دیگر نقاط سوریه باشد.

49261

کد N109139