فرمانده ارتش لبنان:

مبارزه با تروریسم مورد توجه همه لبنانی هاست

آفریقا و خاورمیانه

فرمانده ارتش لبنان ضمن دشوار توصیف کردن ماموریت این موسسه نظامی در شرایط سیاسی و امنیتی این کشور از اهتمام همه لبنانی ها به موضوع مبارزه با تروریسم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین،جان قهوه چی گفت: ارتش لبنان با احدی به سبب افکار و عقایدش مبارزه نمی کند بلکه به خاطرات اقداماتی که برخی ضد کشور انجام می دهند، با آنها مقابله می کند.

فرمانده ارتش لبنان افزود: ماموریت اساسی ارتش در ماه های اخیر مبارزه با تروریسم و فروپاشی شبکه های تروریستی است.

وی تاکید کرد: اقدامات انتحاری و تروریستی که لبنان شاهد آن است از سوی همه لبنانی ها رد شده است و همه بر مقابله با آن اصراردارند.

جان قهوه چی ارتش لبنان اعلام کرد: ارتش در مرحله دشوار سیاسی و امنیتی که در آن به سر می بریم عامل ثبات و امنیت در کشور است.