معلمان انگلیسی اعتصاب می کنند

اعتصاب,معلمان

لندن - ایرنا - اتحادیه ملی معلمان انگلیس (ان. یو. تی) روز جمعه اعلام کرد که اعضای این اتحادیه در روز 26 مارس (ششم فروردین) در ادامه اعتراضات خود به سیاست های آموزشی دولت ائتلافی انگلیس دست از کار خواهند کشید.

به گزارش ایرنا، اتحادیه ملی معلمان انگلیس طی یک سال گذشته با همکاری اتحادیه ملی مدیران و معلمان زن (ان. ای. اس. یو. دابلیو. تی) چند اعتصاب منطقه ای را برگزار کردند و هزاران مدرسه را به تعطیلی کشاندند.

اتحادیه صنفی ˈان. ای. اس. یو. دابلیو. تیˈ روز جمعه اعلام کرد که هفته آینده جلسه ای را برای حمایت از برنامه اعتصاب در روز 26 مارس برگزار خواهد کرد.

نمایندگان اتحادیه های صنفی معلمان انگلیس آخرین بار مهرماه امسال برای حل اختلافات خود با مقامات دولتی مذاکره کردند ولی این مذاکرات بدون نتیجه پایان یافت.

اتحادیه های صنفی معلمان انگلیس از حدود سه سال پیش با دولت ائتلافی این کشور در زمینه سیاست آموزشی دولت، شرایط کار و حقوق و بازنشستگی دچار اختلاف هستند.

اتحادیه ملی معلمان (ان. یو .تی) و اتحادیه ملی مدیران و معلمان زن (ان. ای. اس. یو. دابلیو. تی) به عنوان دو تشکل با نفوذ حدود 90 درصد معلمان انگلیس را نمایندگی می کنند و نسبت به تغییرات پیشنهادی دولت در مورد صندوق های بازنشستگی معلمان، نحوه ارزیابی کار معلمان و همچنین تغییر برنامه های آموزشی معترضند.

مقامات این اتحادیه ها تاکید کرده اند که برگزاری اعتصاب آخرین حربه آنها برای وادار کردن دولت به پذیرش خواسته های صنفی معلمان است و قلبا از تعطیل شدن مدارس خوشحال نیستند.

نتایج یک نظرسنجی که سال گذشته از حدود 17 هزار و 500 معلم انگلیسی انجام شده بود، نشان داد نیمی از آنان به فکر ترک این حرفه هستند و معتقدند که دیدگاه های حرفه ای شان توسط دولت مورد توجه قرار نمی گیرد.

حدود 97 درصد از پرسش شوندگان نیز بر این باور بوده اند که سیاست های دولت ائتلافی کیفیت آموزش را در مدارس انگلیس ارتقاء نخواهد بخشید.

اتحادیه های صنفی و کارگری انگلیس از جمله اتحادیه های معلمان طی سال های اخیر بر سر حقوق و مزایای خود و همچنین دست اندازی دولت به صندوق های بازنشستگی درگیر چالشی مداوم با مقامات دولتی هستند.

مذاکرات طولانی نمایندگان دولت و اتحادیه های صنفی معلمان برای حل اختلافات موجود در مورد صندوق های بازنشستگی تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است و به رغم برخی عقب نشینی ها از سوی دولت، معلمان هنوز حاضر به پذیرش طرح های دولت در این زمینه نشده اند.

دولت انگلیس قصد دارد سن بازنشستگی را در بخش های خدمات عمومی از جمله در آموزش و پرورش از 60 سال به 68 سال افزایش دهد و همزمان حق بازنشستگی پرداختی از سوی کارمندان را نیز حداقل سه درصد اضافه کند.

اتحادیه های صنفی معلمان انگلیس معتقدند تغییرات پیشنهادی دولت برای صندوق های بازنشستگی به معنای این است که کارکنان باید پول بیشتری به صندوق بریزند، سال های بیشتری کار کنند و در نهایت هنگام بازنشستگی، مستمری کمتری دریافت کنند.

سیاست ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی انگلیس که با کاهش اعتبارات عمومی و کمک های دولتی به صندوق های بازنشستگی همراه بوده، طی سال های اخیر با مخالفت های گسترده اتحادیه های صنفی و کارگری این کشور مواجه بوده است.

اروپام**345
کد N108835