رویترز خبر داد:

برنامه های نظربایف برای جدا کردن قزاقستان از آسیای میانه

آمریکا اروپا

رئیس جمهور قزاقستان برای جدا کردن این کشور از آسیای میانه و دادن هویتی جدید به آن قصد دارد پسوند "ستان" را از نام این کشور حذف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قزاقستان از لحاظ موقعیت اقتصادی بهترین وضعیت را در میان کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی داشته و در سال های اخیر نیز توانسته پیشرفت های خوبی را در این زمینه داشته باشد.

از همین رو "نورسلطان نظربایف" رئیس جمهور قزاقستان، برنامه هایی را برای جدا کردن این کشور از این کشورها و ترسیم آینده ای بهتر برای آن دارد. یکی از این برنامه ها حذف پسوند "ستان" از نام قزاقستان است.

به نوشته رویترز، یکی از نام هایی که تا کنون به عنوان جایگزین قزاقستان مطرح است نام "قزاق الی" (سرزمین قزاق ها) است. نظربایف که هم اکنون 73 سال سن دارد اعلام کرده تا هر زمانی که سلامتی داشته باشد به رهبری قزاق ها ادمه خواهد داد.

جمعیت قزاقستان ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و زبانهای رسمی آن قزاقی و روسی  است. قزاقستان بزرگترین کشور محصور در خشکی در دنیا است و تراکم جمعیتی کمی دارد.

پایتخت این کشور در سال ۱۹۹۸ از آلماتی در جنوب که بزرگترین شهر کشور است به آستانه در شمال منتقل شد. گروه‌هایی از ملی گرایان روس در روسیه و داخل قزاقستان دعوی الحاق مجدد شمال قزاقستان به روسیه را داشتند، و این یکی از انگیزه‌های رئیس جمهوری قزاقستان برای انتقال پایتخت به شهری در مرکز کشور و نزدیک به روسیه بود و این امر باعث شد که شمار زیادی از قزاقها به این شهر منتقل و این دعوی به خودی خود خاموش شود.