فیصل المقداد:

سوریه در دور دوم مذاکرات ژنو شرکت می کند

آفریقا و خاورمیانه

معاون وزیر خارجه سوریه از مشارکت هیئت رسمی دولت سوریه در دور دوم مذاکرات ژنو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، فیصل المقداد تاکید کرد: سوریه در دور دوم نشست ژنو که از روز دوشنبه آینده در ژنو آغاز می شود مشارکت می کند.

معاون وزیر خارجه سوریه افزود: هیئت رسمی دولت سوریه بر ادامه تلاشهای دور دوم به ویژه اجرای بند به بند ژنو یک به ترتیب تاکید دارد.

وی اعلام کرد: بازگشت ثبات به سوریه با توقف خشونت و تروریسم حاصل می شود و این موضوعی است که در بیانیه ژنو یک وجود دارد و توافق طرفین سوری در این باره به منظور حفظ جان شهروندان سوری و توقف خونریزی ها از سوی گروههای مسلح و حامیان آنها ضروری است.