عضو المستقبل لبنان:

شرکت نکردن ایران در ژنو 2 اثر منفی داشت

آفریقا و خاورمیانه

یکی از اعضای فراکسیون المستقبل لبنان ضمن تاکید بر ضرورت مشارکت ملی در این کشور، به تاثیرات منفی حضور نداشتن ایران در نشست ژنو2 اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، جان اوگاسبیان تاکید کرد: هر انفجار و اقدام تروریستی در هر منطقه ای از لبنان در واقع اقدامی است که همه ما را هدف قرار می دهد. ساکنان ضاحیه،طرابلس و الهرمل  برای ما فرقی نمی کنند همه خانواده ما هستند.

عضو فراکسیون المستقبل لبنان افزود: لبنان هرگز ادامه این روند را قبول نمی کند، زیرا فرهنگ جنگ،قتل و تروریسم در لبنان جایی ندارد و با واقعیتهای کشور مغایرت دارد.

وی اعلام کرد: لبنان به همه مردم آن تعلق دارد و امکان ندارد که گروهی بتواند گروه دیگر را کنار زند.بدون مشارکت ملی لبنان وجود نخواهد داشت.

اوگاسبیان افزود: نبیه بری رئیس پارلمان لبنان به تحولات منطقه ای توجه دارد من هم با وی هم رای هستم، زیرا توافقی که میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک رخ داد در واقع تفاهمی بین المللی برای آرامش و ثبات در لبنان بود.

وی اعلام کرد: کنار گذاشتن ایران از نشست ژنو2 تاثیر بدی برجای گذاشت و در لحن هیئت رسمی سوریه در ژنو تاثیرگذار بود.