آمریکا، سوریه را به سهل انگاری در انتقال سلاح شیمیایی متهم کرد

سوریه,سهل انگاری

تهران - ایرنا - ˈسامانتا پاورˈ سفیر آمریکا در سازمان ملل دولت سوریه را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را به سهل انگاری درانتقال سلاح شیمیایی به خارج از این کشور متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، پاور پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل پشت درهای بسته در مورد سوریه به خبرنگاران گفت : دولت این کشور برای سرعت بخشیدن به انجام برنامه برچیدن زرادخانه شیمیایی خود باید اقدامات فوری اتخاذ کند.

وی هشدار داد که به تاخیر افتادن انتقال مواد شیمیایی به خارج از سوریه این احتمال را به همراه دارد که دمشق و یا در صورت دستیابی گروههای تروریست به مواد یاد شده بار دیگر از آنها استفاده کنند.

پاورمدعی شد که ما می دانیم دولت سوریه می تواند از سلاح شیمیایی استفاده کند.

سفیر آمریکا در سازمان ملل از کشورهای عضو این سازمان که بر دولت سوریه تاثیرگذارند خواست تا دمشق را به سرعت بخشیدن به پیشبرد مرحله انتقال مواد شیمیایی از این کشورمتقاعد کند.

خاورم ** 1487 **1010
کد N108369