نبیه بری تاکید کرد؛

اتهام زنی به حزب الله ظلم است / تلاش فراوان حزب الله برای تشکیل دولت جدید لبنان

آفریقا و خاورمیانه

رئیس پارلمان لبنان با انتقاد از متهم شدن حزب الله به جلوگیری از تشکیل دولت جدید تاکید کرد حزب الله بیش از همه برای تشکیل دولت جدید تلاش می کند و در این زمینه جدی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، نبیه بری گفت: من متعهدم دخالتی در روند تشکیل کابینه نکنم. موضوع جدیدی برای مطرح کردن ندارم.

رئیس پارلمان لبنان درباره احتمال استعفای وزیران وابسته به جریان آزاد ملی، المرده، حزب الله و الطاشناق افزود: من عجله نمی کنم و منتظر تشکیل کابینه هستم سپس آن را بررسی می کنم و سیاست من این است.

نبیه بری اعلام کرد: اینکه حزب الله را متهم می کنند که میشل عون رئیس تشکل تغییر واصلاح را تحریک می کند تا دولت شکل نگیرد ظلم است.آنها به حزب الله ظلم می کنند زیرا من به خوبی می دانم که حزب الله تلاش فراوانی برای تشکیل کابینه انجام داده است و توجه جدی برای تالیف کابینه جدید دارد.حزب الله از من نیز تلاش بیشتری انجام داده است.