اختصاصی

صالحی: کارشناسان آژانس 19 بهمن به تهران می آیند

بازرسان آژانس

تهران-ایرنا- علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی گفت: کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای ادامه مذاکرات با کارشناسان این سازمان و وزارت امور خارجه 19 بهمن به تهران می آیند.

رییس سازمان انرژی اتمی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: ادامه مذاکرات ایران و آژانس بین المللی اتمی بر اساس توافق از قبل انجام شده در تاریخی که اعلام شده بود با حضور کارشناسان آژانس، کارشناسان سازمان انرژی اتمی و کارشناسان وزارت امور خارجه انجام می شود.

وی همچنین در این مورد که نیروگاه بوشهر چه زمانی دوباره به مدار تولید انرژی الکتریکی بر می گردد، نیز گفت: تقریبا به 45 روز زمان برای سوخت گذاری مجدد و بازگشت به مدار این نیروگاه نیاز است؛ البته این زمان را نمی توان به طور دقیق تعیین کرد.

سازمان انرژی اتمی پیش از این اعلام کرده بود، نیروگاه اتمی بوشهر پس از تولید حدود 7 میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی، شنبه گذشته (12 بهمن) برای تعویض سوخت به طور موقت از مدار خارج شد.

در جریان این تعویض سوخت، یک سوم از مجتمع های سوخت هسته ای با مجتمع های جدید سوخت به وزن تقریبی 27 تن تعویض می شود و آرایش مجتمع های سوخت قبلی در قلب راکتور، بر اساس محاسبات دقیق هسته ای، تغییر پیدا خواهد کرد.

صالحی در مورد ذخیره 196 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20 درصد ایران که بر اساس توافق ژنو موسوم به برنامه اقدام مشترک باید نیمی از آن اکسید و نیمی دیگر رقیق شود نیز گفت: این روند آغاز شده است، بر اساس برنامه ریزی ها ادامه دارد و قرار است طی شش ماه یعنی تا ابتدای مرداد ماه سال 1393 پایان یابد.

توافق ژنو موسوم به برنامه اقدام مشترک ماحصل چهار دور مذاکرات ایران با 1+5، یک دور در نیویورک و سه دور در ژنو است. گروه مذاکره کننده ایرانی بعد از این مذاکرات توانست سوم آذر 1392/ 22 نوامبر 2013 برای حل بحران غیرضروری هسته ای با طرف مقابل به راهکار 6ماهه با عنوان «برنامه اقدام مشترک» دست یابد.

بر اساس این توافق ایران و 1+5 از تاریخ 20 ژانویه (30 دی) اقدامات مذکور در برنامه اقدام مشترک را به صورت متقابل، عملی و گام به گام برای 6 ماه اجرا می کند تا در این مدت با ادامه مذاکرات، توافق جامع بین ایران و 1+5 حاصل شود.

بر مبنای توافق جامع، ایران می تواند به طور کامل از حقوق خود در بهره گیری از انرژی هسته ای با اهداف صلح آمیز بر اساس مواد مرتبط در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و با رعایت تعهدات خود طبق معاهده برخوردار شود.

سیام9157 ** 1418
کد N108017