شورای امنیت در نشستی غیرعلنی آخرین تحولات مربوط به سوریه را بررسی کرد

سوریه

نیویورک، ایرنا - شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی علنی تحولات اخیر در خاور میانه به ویژه اوضاع سوریه و نحوه امحا سلاح های شیمیایی در آن کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش ایرنا، ˈزیگرید کاگˈ نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل و مسئول کمیته مشترک محو سلاح های شیمیایی سوریه در این نشست گزارشی از آخرین تحولات مربوطه به عملیات امحا سلاح های شیمیایی در آن کشور را به اعضای این شورا ارائه داد.

نماینده بان کی مون در این نشست همچنین نسبت به توافق میان دولت سوریه و نیروهای مخالف در مورد گشودن حلقه محاصره شهر حمص و اجازه خروج دو هزار و 500 نفراز شهروندان سوری که بمدت دو سال درمحاصره بسر می بردند، ابراز خرسندی کرد و آن را قدم موثری برای کمک به آوارگان و آسیب دیدگان این کشور توصیف کرد.

بر اساس قطعنامه 2118 شورای امنیت سازمان ملل دولت سوریه موظف است تا تسهیلات لازم برای محو همه سلاح های شیمیایی و تاسیسات مربوط به این سلاح ها در سوریه را برای کمیته مشترک سازمان ملل و سازمان منع سلاح های شیمیایی مامور انجام این عملیات شده اند فراهم سازد.

اروپام ** 2253 **1908
کد N107929