دبیرکل سازمان ملل ورزش را ابراز برای اتحاد مردم جهان دانست

ورزش

نیویورک، ایرنا- دبیر کل سازمان ملل با ستایش از دستاوردهای بزرگ جامعه ورزشی اظهار داشت ورزش بدور از تفاوت های فرهنگی قومی و مذهبی وسیله ای برای اتحاد میان جوامع مختلف و ترویج احترام به حقوق انسانی است.

به گزارش ایرنا به نقل از اداره رسانه های سازمان ملل بان کی مون روز پنج شنبه در مراسم افتتاحیه مسابقات المپیک زمستانی در سوچی روسیه طی سخنانی خطاب به اعضای کمیته بین المللی المپیک با اشاره به برخی اظهارات و گرایش های نژاد پرستانه تصریح کرد

نفرت از هر نوعی که باشد در قرن بیست و یکم جایی ندارد.

وی با اشاره به اصل ششم منشور بین المللی المپیک یاد آور شد که این اصل هر گونه تبعیض نژادی در رابطه با ورزشکاران مردود می داند.

دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد که این نهاد بین المللی با قدرت و جدیت تمام از شعار همیشگی خود در مورد برابری شهروندان جهان حمایت می کند و آماده است تا درهمکاری با دولت ها و سازمان های مختلف بین المللی در راه تحقق آرزوی برابری در جهان بکوشد.

وی با ابراز خرسندی از همکاریهای رو به گسترش میان سازمان ملل و کمیته بین المللی المپیک این همکاریها را محملی برای تحقق ارزش های جهانی و همبستگی میان جامعه بشری وهمچنین جایگزینی ارزش های انسانی بجای گرایش های کور و تبعیض گرا توصیف کرد.

بان کی مون با توجه به برگزاری مسابقات المپیک که نماد از صلح و دوستی در جهان به شمار می رود خواستار توقف فوری درگیریهای در کشورهای سوریه، سودان جنوبی و آفریقای مرکزی شد.

وی گفت : ورزشکاران پیام مشترکی خطاب به همه مردم جهان دارند و آن پیام این است که مردم می توانند تفاوت های خود را کنار بگذارند و در راه صلح و اتحاد و دوستی بکوشند.

اروپام 2253 **1908
کد N107917