نماینده سازمان ملل : عملیات امحا سلاح های شیمیایی سوریه ادامه دارد

سوریه

نیویورک، ایرنا - نماینده دبیرکل سازمان ملل و سرپرست کمیته محو سلاح های شیمیایی در سوریه تاکید کرد تلاش ها برای امحا کامل سلاح های شیمیایی در نقاط تعیین شده در سوریه همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایرنا ˈزیگرید کاگˈ روز پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت در بحث سوریه مهم روند امحا سلاح شیمیایی در آن کشور است و نه آمار و ارقام و در نهایت مسوولیت کامل امحا این تسلیحات بر عهده دولت دمشق خواهد بود.

خبرنگاری از کاگ پرسید با توجه به این که طبق گزارش های موجود تاکنون فقط پنج درصد از سلاح های شیمیایی در سوریه امحا شده است

آیا قادر خواهید بود در موعد تعیین شده همه تسلیحات را نابود کنید؟

وی در پاسخ گفت : هر چند آمار و ارقام اشتباه نیست، اما ترجیح می دهم وارد این موضوع نشوم زیرا مهم این است که عملیات امحا همچنان در جریان است.

سرپرست کمیته مشترک محو سلاح شیمیایی در سوریه اظهار داشت ما از نزدیک و با دقت همه ابعاد این عملیات را از کمیت گرفته تا نحوه اجرای آن زیر نظر داریم اما نکته مهم کیفیت موادی است که امحا شده اند.

وی گفت به عنوان مثال هر چند گاز خردل تنها یک و نیم درصد از کل مواد شیمیایی را تشکیل می دهد اما نابود کردن آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کاگ در نهایت در خصوص احتمال تاخیر درموعد مقرر برای امحای کامل مواد شیمیایی گفت ما تلاش می کنیم که این عملیات در زمان مقرر به پایان برسد اما تاکید می کنم که مسئولیت نهایی این مسئله با دولت سوریه است.

وی در این رابطه تاکید کرد که طبق قطعنامه 2118 شورای امنیت سازمان ملل دولت سوریه مسئول اتمام کامل عملیات امحا تا ماه ژوئن سال جاری است که در صورت به پایان نرسیدن آن دولت سوریه مسئول و پاسخگو خواهد بود

اروپام 2253 **1908
کد N107913