سفیر ایران در هند:

ایران اسلامی به کشوری تاثیر گذار در جهان تبدیل شده است

کد N107845