پارلمان ترکیه قانون کنترل اینترنت را تصویب کرد

تسنیم نوشت:

پارلمان ترکیه قانون کنترل و نظارت بر اینترنت از سوی دولت ترکیه را تصویب کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری روسیا الیوم؛ پارلمان ترکیه با اکثریت آرای نمایندگان قانون مربوط به نظارت و کنترل شبکه های اینترنتی از سوی دولت این کشور را تصویب کرد.
تصویب این قانون جدید خشم و اعتراض بسیاری از گروه ها و احزاب مخالف حزب حاکم ترکیه را به دنبال داشته و ان را به مثابه کنترل آزادی های عمومی در ترکیه دانسته اند.
تنی چند از نمایندگان مخالف این قانون هم در صحن پارلمان در اعتراض به تصویب این قانون که از سوی یکی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه ترکیه پیشنهاد شده بود، انتقاد کرد و آن را به مثابه سرکوب آزادی های عمومی مردم ترکیه دانست.
به موجب قانون جدید نظارت و کنترل شبکه ها وپایگاه های اینترنتی ترکیه: دولت اجازه خواهد داشت هر پایگاهی را که خود آن را مغایر با قوانین دولت ترکیه بداند، یا توهین آمیز شناخته شود را بدون کسب مجوز از سلطه قضائیه ترکیه مسدود سازد.
همچنین به موجب قانون جدید مصوب پارلمان ترکیه شرکت های اینترنتی مکلف شدند پایگاهایی را که شهروندان ترکیه از انها استفاده می کنند، برای مدت دو سال ذخیره کنند، تا در صورت لزوم از سوی دولت در این مدت مورد پیگرد قرار گیرند.
گفتنی است حزب عدالت و توسعه ترکیه که حزب حاکم این کشور به شمار می آید، هم اکنون اکثریت قریب به اتفاق آرای نمایندگان پارلمان را از آن خود دارد، چرا که 319 کرسی از مجموع 550 کرسی پارلمان ترکیه را از ان خود دارد.

5252

کد N107682