سازمان تخریب اماکن مقدس در سوریه توسط گروههای وهابی را تایید کرد

خرابی در سوریه

سازمان ملل، ایرنا - معاون مدیرکل سازمان یونسکو گفت : هر چند دولت عربستان سعودی در ویرانی اماکن مقدس و آثار باستانی در سوریه نقش مستقیم ندارد، اما روحانیون وهابی که از حمایت های دولت ریاض برخوردارند، حکم تخریب این اماکن را صادر کرده اند.

به گزارش ایرنا فرانچسکو بندارین درجمع خبرنگاران با ابراز نگرانی شدید از تخریب آثار باستانی درسوریه اعتراف کرد که به دلیل نا امنی ها تاکنون یونسکو قادر به انجام هیچ اقدامی برای جلوگیری از این ویرانگریها نبوده است.

وی اظهار داشت بر اثر خشونت ها و درگیریها بسیاری ازمناره ها و مسجد ها در نقاط مختلف سوریه آسیب دیده اند، که تخریب مسجد حلب یکی از این نمونه ها است.

بندارین اظهار کرد که یونسکو در شرایط فعلی همه تلاش خود را صرف جمع آوری اطلاعات بیشتر در رابطه با این خرابی ها و سرقت آثار ارزشمند تاریخی در این کشور کرده است.

معاون یونسکو افزود اطلاعات بدست آمده نشان می دهد که در جریان درگیریها

علاوه بر خرابی های شدید موارد زیادی از غارت آثار باستانی، یورش به موزه های در نقاط مختلف این کشور و خروج غیر قانونی اشیای قیمتی گزارش شده است.

وی با تقدیر از تلاش دولت سوریه برای ممانعت از خرابی آثار باستانی و خروج اشیا قیمتی به خارج از کشور، گفت اداره حفاظت از موزه های دولت سوریه تدابیر گسترده ای را برای جلوگیری ازغارت موزه ها و قاچاق اشیای قیمتی به خارج از کشور اتخاذ کرده است

باندارین ضمن اشاره به بحران های انسانی ناشی از این درگیری ها افزود نابودی میراث فرهنگی گرچه از اهمیتی مساوی با بحران های انسانی برخوردار نیست اما موجب نگرانی شدید سازمان یونسکو شده است.

معاون مدیر کل یونسکو در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد نقش وهابی ها و سلفی ها در نابود کردن آثار تاریخی و بویژه اماکن مقدسه در سوریه گفت :اقدامات مذکور ناشی از باور وهابی ها به این نکته است که هرگونه واسطه ای در ارتباط انسان با خدا را حرام می دانند.

وی خاطر نشان کرد که این گروه در سوریه و کشور مالی اماکن مقدس را تخریب کرده اند.

وی افزود : حکم تخریب اماکن مذهبی توسط روحانیون وهابی صادر شده است که طرفدار دولت عربستان سعودی هستند و دولت این کشور از آنها حمایت مالی می کند.

در پاسخ به سوال مربوط به دخالت گروه های شورشی در فروش آثار باستانی برای تامین هزینه های خود گفت که یونسکو هنوز مدرک مستندی در تایید این مسئله در اختیار ندارد اما تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

اروپام 2253 **1908
کد N107394