روزنامه الوطن: در حال حاضر 1400 عربستانی در سوریه می جنگندند

روزنامه,1400 عربستانی

تهران-ایرنا- روزنامه ˈالوطنˈچاپ عربستان فاش کرد، در حال حاضر 1400 عربستانی در درگیری های سوریه مشارکت دارند که بیشتر آنها کم سن وسال هستند. این درحالی است که بازگشت 20 درصد آنها در مدت اخیر ثبت شده است.

به گزارش روز پنجشنبه روزنامه ˈالوطنˈ چاپ عربستان، به نقل از منابع آگاه نوشت: در حال حاضر 1400 عربستانی در درگیری های سوریه مشارکت دارند که بیشتر آنها افراد کم سن و سال هستند.

روزنامه ˈالوطنˈ چاپ عربستان مدعی شد: شمار نیروهای عربستانی شرکت کننده در درگیری های سوریه در مقایسه با نیروهای دیگر کشورها که بالغ بر 20 هزار تن می باشد، بسیار ناچیز است.

منابع مذکور افزودند: 20 درصد عربستانی های شرکت کننده در درگیری های سوریه در مدت اخیر به عربستان بازگشته و حقایقی را که پیشتر انکار می کردند آشکار ساختند، به ویژه هدف واقعی تحریک کنندکانی که از احساسات و همبستگی با مردم سوریه برای رهایی از ظلم، سوء استفاده کرده آنها را وارد جنگ می کردند.

این منابع ادامه دادند، مقامات عربستانی با کسانی که از سوریه برمی گردند به نحوی رفتار می کنند که آنها قربانیان فریب خورده اند و باید با همکاری خانواده هایشان مورد نصیحت قرار بگیرند.

ˈعبدالله بن عبدالعزیزˈ پادشاه عربستان دوشنبه گذشته دستوری مبنی بر این که هر کس در خارج از کشور بجنگد یا با جریان های تندرو دینی، عقیدتی، تروریستی داخلی، منطقه ای ویا بین المللی همکاری و از آنها حمایت کند به 3 تا 20 سال زندانی محکوم می شود، صادر کرد.

برخی از ناظران معتقدند این تغییر لفظی عربستان به طور عمده ناشی از شکست های پی در پی تروریست های تکفیری در سوریه و فشار افکار عمومی جهان علیه حامیان تروریست ها و تنها ماندن ریاض در مقابله با نظام سوریه بوده است.

مترجمام** 1453**1144
کد N107267