جعفری در تذکری:

بحث فرهنگ در فرآیند بودجه مورد بی‌مهری قرار گرفته است

مجلس

وی خطاب به هیئت رئیسه مجلس بار دیگر درخواست کرد: نسبت به پیشنهادهایی که در رابطه با این موضوع مطرح می‌شود مهربانانه‌تر برخورد کنند.

نماینده مردم بجنورد و سملقان معتقد است:بحث فرهنگ در فرآیند بودجه مورد بی‌مهری قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار ایلنا، قاسم جعفری در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 93 کل کشور در تذکری با استناد به ماده 18 آیین نامه داخلی مجلس و اصل 68 قانون اساسی، اظهار داشت: باتوجه به اصول متعدد قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس و علی رغم آن متأسفانه در فرآیند بررسی بودجه بخش فرهنگ که بسیار بخش اساسی و مهمی است، مورد بی‌مهری و کم توجهی قرار گرفته است.

نماینده مردم بجنورد و سملقان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی براینکه فرهنگ نباید در سایه اقتصاد و سیاست قرار گیرد، خاطرنشان کرد: متأسفانه هم بخش فرهنگ و هم بخش آموزش و آموزش عالی مورد بی‌مهری عزیزانی که از روسای جلسات بودند قرار گرفت و اجازه صحبت به موافقین و مخالفین در رابطه با این موضوع داده نشد و لذا خیلی از مباحثی به تصویب نرسید.

وی خطاب به هیئت رئیسه مجلس بار دیگر درخواست کرد: نسبت به پیشنهادهایی که در رابطه با این موضوع مطرح می‌شود مهربانانه‌تر برخورد کنند.

کد N107259