با موافقت نمایندگان؛

شرکت طرح تملک دارایی با سرمایه حداقل یک سوم قرارداد تاسیس می‌شود

مجلس

تبصره ۸ لایحه بودجه در مورد نحوه سرمایه گذاری در طرح‌های تملک دارایی است و در آن مسئولیت‌های دولت و بخش خصوص را برای سرمایه گذاری مشخص کرده است.

بانظر موافق نمایندگان مجلس شرکت پروژه تملک دارایی شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک‌سوم مبلغ قرارداد تشکیل می‌شود.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز -پنجشنبه-  مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور، با جزء یک بند "الف" تبصره ۸ موافقت کردند.

براساس این جزء شرکت پروژه شرکت سهامی‌خاص با سرمایه حداقل یک ‌سوم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی‌ است که توسط مؤسسات و شرکتهای سرمایه‌گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می‌شود.

گفتنی است؛ تبصره ۸ لایحه بودجه در مورد نحوه سرمایه گذاری در طرح‌های تملک دارایی است و در آن مسئولیت‌های دولت و بخش خصوص را برای سرمایه گذاری مشخص کرده است.

کد N107106