فعالان حقوق بشر آلمان از مرکل شکایت کردند

آمریکا اروپا

گروهی از فعالان حقوق بشر در آلمان به خاطر همکاری دولت این کشور با سازمان جاسوسی آمریکا شکایتنامه ای را علیه "آنگلا مرکل" تنظیم کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس آنسایگر، گروهی از فعالان حقوق بشر در آلمان از صدراعظم این کشور شکایت کردند. آنها "آنگلا مرکل" را متهم کرده اند که ضمن همکاری با آژانس امنیت ملی آمریکا حقوق مردم آلمان و حریم زندگی خصوصی آنها را نقض کرده است.

این فعالان حقوق بشر همچنین از دیگر شهروندان خواستند در این راه به آنها پیوسته و برای احقاق حقوق خود در مقابل دولت آلمان بایستند. این در حالی است که شکوائیه تنظیم شده مورد حمایت فعالان حقوق بشر در فرانسه و بلژیک نیز قرار گرفته است.

بر این اساس در صورت به حد نصاب رسیدن شمار حامیان این شکوائیه، فعالان حقوق بشر می توانند آن را برای رسیدگی به دیوان حقوق بشر اروپا ارجاع دهند. گفتنی است افشای جاسوسی اطلاعاتی آمریکا از شهروندان اروپا و همکاری برخی دولت های اروپایی با واشنگتن، انتقادهای زیادی متوجه مقامات اروپایی و آمریکایی شده است.