با موافقت نمایندگان؛

اطلاعات طرح‌های تملک دارایی به مناقصه‌گران اعلام می‌شود

مجلس

براساس بند (ک) تبصره ۸، دستگاههای اجرایی در مورد ادامه اجرای طرح‌های ناتمام که براساس شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمان‌ها، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند اقدام کنند.

با تصویب نمایندگان؛دستگاههای اجرایی سرمایه‌پذیر موظف شدند امکان استفاده از بیمه، مبالغ پیش‌پرداخت، پرداخت‌های آتی، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت و همچنین زمانبندی آن‌ها را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام کنند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز -پنجشنبه- مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور، با بند (ی) تبصره ۸ این لایحه موافقت کردند.

در بند (ی) تبصره ۸ لایحه بودجه آمده است که دستگاههای اجرایی سرمایه‌پذیر موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرائی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه‌گران، مبالغ پیش‌پرداخت، پرداخت‌های آتی، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه (نوع هـ) و همچنین زمانبندی آن‌ها را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمایند.

همچنین براساس بند (ک) تبصره ۸، دستگاههای اجرایی در مورد ادامه اجرای طرح‌های ناتمام که براساس شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمان‌ها، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند اقدام کنند.

کد N107054