با تصمیم مجلس؛

سقف معافیت مالیاتی در سال آینده ۱۲ میلیون تومان تعیین شد

مجلس

پاراگراف دوم بند الف تبصره ۹ پیش از این مراعا مانده بود که در کمیسیون تلفیق مجلس با بررسی ‌های صورت گرفته اصلاحاتی انجام شد.

نمایندگان در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ مقرر کردند که سقف معافیت مالیاتی در سال آینده ۱۲ میلیون تومان باشد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز -پنجشنبه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با جایگزینی یک پاراگراف به بند "الف" تبصره ۹ که براساس آن نرخ مازاد سقف معافیت مالیاتی دستمزد‌ها مشخص می‌شود موافقت کردند.

براساس بند "الف" تبصره ۹ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ برای سال ۱۳۹۳، مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا ۷ برابر به نرخ ۱۰ درصد و مازاد بر این به نرخ ۲۰ درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی تعیین می‌گردد.

لازم به ذکر است پاراگراف دوم بند الف تبصره ۹ پیش از این مراعا مانده بود که در کمیسیون تلفیق مجلس با بررسی ‌های صورت گرفته اصلاحاتی انجام شد.

کد N107053