با موافقت نمایندگان اختصاص می یابد؛

۵۰۰ هزار تن قیر رایگان برای آسفالت راه‌های روستایی

مجلس

براساس بند الحاقی ۵ به تبصره ۲ لایحه بودجه مقدار ۵۰۰ هزار تن قیر رایگان توسط وزارت نفت جهت آسفالت راههای روستایی فاقد آسفالت روکش راههای روستایی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد.

با نظر موافق نمایندگان مجلس، سال آینده ۵۰۰ هزار تن قیر رایگان برای آسفالت راههای روستایی فاقد آسفالت و روکش اختصاص می‌یابد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز -پنجشنبه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش‌های درآمدی مراعا مانده لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با الحاق بند ۵ به تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند که بر این اساس پانصد هزار تن قیر رایگان جهت آسفالت راههای روستایی فاقد آسفالت و روکش از سوی وزارت نفت در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد.

براساس بند الحاقی ۵ به تبصره ۲ لایحه بودجه مقدار ۵۰۰ هزار تن قیر رایگان توسط وزارت نفت جهت آسفالت راههای روستایی فاقد آسفالت روکش راههای روستایی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد اعتبار اجرای این بند از محل سهم شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت از تولید نفت و می‌عانات گازی تامین می‌شود.

کد N107052