با موافقت نمایندگان صورت گرفت:

توزیع اعتبار ۳۹ میلیارد تومانی میان استان‌ها برای رفع کمبود آب شرب سالم

مجلس

عبارت «آبرسانی و شرب روستایی اختصاص می‌یابد اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع ۳ ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه بین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی استانداری‌ها با شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و استان‌ها هزینه گردد.» به بند (هـ) تبصره ۹ الحاق شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توزیع اعتبار ۳۹ میلیارد تومانی میان استان‌ها برای رفع کمبود آب شرب سالم در کشور موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز -پنجشنبه-  مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور، با الحاق عبارتی به بند (هـ) تبصره ۹ این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن صددرصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف ۳۹ میلیارد تومان بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع ۳ ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود.

عبارت «آبرسانی و شرب روستایی اختصاص می‌یابد اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع ۳ ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه بین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی استانداری‌ها با شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و استان‌ها هزینه گردد.» به بند (هـ) تبصره ۹ الحاق شد.

براساس بند (هـ) تبصره ۹ اصلاح شده؛ وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (۱۰۰) ‌ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (۳۹۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی‌ها صددرصد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته است و وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود. آبرسانی و شرب روستایی اختصاص می‌یابد اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع ۳ ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه بین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی استانداری‌ها با شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و استان‌ها هزینه گردد

کد N107026