با تصمیم نمایندگان؛

شرکت پروژه مجاز به واگذاری منافع و تعهدات به اشخاص ثالث شد

مجلس

در طول دوره اجرا و پس از احداث پروژه، ‌استفاده از حقوق شرکت پروژه و منابع پروژه به منظور تامین منابع مالی ارزی ریالی برای اجرای پروژه با توافق طرف‌های قرارداد و حفظ مسوولیت شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ در بخش طرح‌های سرمایه‌ای شرکت پروژه را مجاز کردند که متناسب با سهم خود منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کنند.

به گزارش ایلنا، در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ در طرح‌های سرمایه‌ای مصوب شد که پس از احداث پروژه در صورت توافق طرف‌های قراردادهای موضوع این تبصره، ‌ شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم خود، ‌امتیازات، ‌ حقوق، مستحدثات، دارایی، ‌منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق دارایی و منافع برای اخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادر استفاده نماید.

همچنین پس از احداث، ‌ نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه، ‌حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرح‌های قرارداد بلامانع است.

براساس این گزارش در طول دوره اجرا و پس از احداث پروژه، ‌استفاده از حقوق شرکت پروژه و منابع پروژه به منظور تامین منابع مالی ارزی ریالی برای اجرای پروژه با توافق طرف‌های قرارداد و حفظ مسوولیت شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.

کد N107008