با تصویب نمایندگان دولت مکلف شد؛

تامین اعتبار عملیات اجرایی پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی

مجلس

براساس صدر این تبصره شروع طرح‌ها یا پروژه‌های جدید مندرج در این قانون خارج از ضوابط این تبصره منوط به پیشنهاد دستگاه‌ اجرایی، با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی  کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای شروع عملیات اجرایی پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های بزرگ از منابع داخلی شرکت‌های دولتی استفاده کنند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز - پنجشنبه-مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور، با صدر تبصره ۸ این لایحه درباره اجرای پروژه‌ها و تملک دارایی سرمایه‌ای موافقت کردند.

براساس صدر تبصره ۸ لایحه بودجه ۹۳ به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای سرمایه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های بخشهای غیردولتی با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند برای شروع عملیات اجرایی پروژه‌ها و طرحهای تملک دارایی‌ سرمایه‌ای مندرج در این قانون و یا طرحهای بزرگ مصوب مجمع از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با رعایت مواد (۲۲) و (۲۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ براساس مفاد این تبصره اقدام کنند.

گفتنی است براساس صدر این تبصره شروع طرح‌ها یا پروژه‌های جدید مندرج در این قانون خارج از ضوابط این تبصره منوط به پیشنهاد دستگاه‌ اجرایی، با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد N107006