با مصوبه مجلس

سرمایه گذاران خارجی براي دريافت تسهيلات نیازی به مجوز مجلس ندارند

مجلس

نمايندگان مجلس بابندي از بودجه موافقت كردندكه بر اساس آن شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی که 50 درصد ازکل سرمایه خود را تامین کرده باشند، برای دریافت تسهیلات به مجوز مجلس نيازي ندارند.

 به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، در جلسه  علني روز پنجشنبه و در ادامه بررسي بخش هاي هزينه اي بودجه نمايندگان مجلس بابندي از بودجه موافقت كردندكه بر اساس آن شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی که 50 درصد ازکل سرمایه خود را تامین کرده باشند، برای دریافت تسهیلات به مجوز مجلس نيازي ندارند.

براساس این بند الحاقی شرکتهای و سرمایه‌گذاران خارجی که در چهارچوب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 4/3/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام ثبت شده و مجوز فعالیت گرفته‌اند، مشروط به اینکه حداقل پنجاه درصد (50%) از کل سرمایه‌گذاری طرح توسط شریک خارجی تامین شده باشد،از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مستثنی هستند.

این بند به دلیل مغایرت با برنامه پنجم به رای نمایندگان گذاشته شد که با 156 رای موافق، 15 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر به تصویب رسید.