مجلس تصویب کرد

مهلت دو ماهه برای ارائه آیین‌نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی ارزی ریالی پروژ‌ه‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه 93 در بخش طرح‌های سرمایه‌ای دولت را موظف کردند که حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی این طرح‌ها را که شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی است به تصویب برساند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، براساس مصوب مجلس شورای اسلامی در بندهای هزینه‌ای دیگر از لایحه بودجه 93 در بخش طرح‌های سرمایه‌ای دولت موظف شد حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور،‌وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم (دریافت تسهیلات و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این تبصره به عنوان بخشی از وثائق لازم در بانکهای عامل را به تصویب برساند. در هر صورت مسوولیت تامین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرح‌ها به استثنای سهم کمک مالی دولت (از پیش تعیین شده) برعهده مشارکت (کنسرسیوم شرکت‌های موسس شرکت پروژه موضوع این تبصره) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.

همچنین هزینه‌های مطالعات قبل از انعقاد قرارداد و نظارت دستگاه‌های اجرایی بر اجرای طرح بر عهده دستگاه‌ اجرایی ذیربط است و تعهد دستگاه‌های طرف قرارداد شامل پیش پرداخت‌ها و پرداخت‌ها آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی است و مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات و منابع دستگاه‌ها و ردیف‌های مصوب مربوط در قانون تامین و پرداخت می‌شود و نیز پرداخت‌های قراردادهای (نوع د) صرفا از محل منابع حاصل از صرفه جویی ناشی از اجرای قرارداد ذیربط صورت می گیرد.

براساس این گزارش ذی‌حساب دستگاه اجرایی مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع این تبصره برای ارائه به موسسات مالی اعتباری و بانکها به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.

انتهای پیام

کد N106954