مزایده برای موتور پاپ فرانسیس

موتور هارلی دیویدسون پاپ فرانسیس به مزایده گذاشته می‌شود تا پول آن صرف امور خیرخواهانه شود. پاپ این موتور را در سال 2013 از دیویدسون کادو گرفته بود.

مزایده برای موتور پاپ فرانسیسموتور هارلی دیویدسون پاپ فرانسیس به مزایده گذاشته می‌شود تا پول آن صرف امور خیرخواهانه شود. پاپ این موتور را در سال 2013 از دیویدسون کادو گرفته بود.

 

 

 

منبع: فیگارو

5252

کد N106948