بانک مرکزی در سال 93 به میزان ریالی مسدود شده، ایران چک منتشر می کند

بودجه سال 93

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی اجازه دادند که به میزان ریالی مسدود شده، ایران چک منتشر کند.

به گرازش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 93 کل کشور در بند الف تبصره 7 ، کلیه بانک ها را موظف کردند تا پایان شهریور ماه سال 1393، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال 1392 از سوی بانک های عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و بخشی از آن پرداخت و اجرائی نشده است را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی 310605 و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطائی(وجوه اداره شده) را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز کنند.

همچنین به کمیته ای مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از محل ردیف 4-540000 جدول شماره (9) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانک های دولتی پس از تصویب مجمع عمومی بانک ها و یا پرداخت وجوه اداره شده، اختصاص دهد.

همچنین در بند ب تبصره 7 لایحه بودجه سال 93 کل کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات اندوخته اسکناس(موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی) اقدام کند.

بند ج تبصره 7 نیز هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال 1393 مشروط به عدم افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کرده است.

سیام**9103**2021**1594
کد N106946