با مصوبه مجلس؛

خرید و فروش اوراق اسناد خزانه اسلامی توسط بانک جمهوری اسلامی ایران ممنوع شد

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس خرید و فروش اوراق اسناد خزانه اسلامی توسط بانک جمهوری اسلامی ایران ممنوع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز پنج شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 93 با تصویب نمایندگان مجلس خرید و فروش اوراق اسناد خزانه اسلامی توسط بانک جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

بر اساس این بند تصویب شده دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی می نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت اسناد خزانه اسلامی در سر رسید توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی از محل درامد عمومی همان سال قابل تامین و پرداخت است این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.

علاوه بر این، اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

همچنین تعیین بانک های عامل برای توزیع و بازپردخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد.

بر اساس این بند تصویب شده خرید و فروش اوراق اسناد خزانه اسلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

همچنین آئین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.