توکلی در تذکر شفاهی:

شورای نگهبان به موارد غیربودجه‌ای در بودجه 93 ایراد خواهد گرفت

مجلس

نماینده مردم تهران در تذکر شفاهی گفت: شورای نگهبان به موارد غیربودجه‌ای که در بودجه 93 مطرح می شود، ایراد خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز پنجشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور، احمد توکلی، نماینده مردم تهران در تذکر شفاهی گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه در ماده 214 و 215 مواردی را مقرر کردیم که برای پنج سال بر ضوابط اجرایی و طرح‌های عمرانی حاکم باشد، اما هر سال مقداری از آن را تغییر می دهیم.

وی افزود: این کار هم از نظر قانون اساسی هم از نظر آئین نامه و هم از نظر اداره کشور مشکل دارد، چون ما قانون ثابت و دائمی را با قوانین یکساله که کمتر از دو ماه ثابت است، متزلزل می کنیم.

توکلی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات کشور بی‌ثباتی احکام قانونی است، ادامه داد: ضرر این بی‌ثباتی این است که قانون اساسی نمی تواند به هیچ یک از قانون‌های یکساله اعتماد کند. از این رو برخی موارد در بودجه مطرح می شود که با قانون ناسازگار است و چون در قانون بودجه فقط به موارد بودجه ای پرداخته نمی شود، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.

به گزارش مهر، باهنر که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: تذکر وارد است، شورای نگهبان بر روی احکام غیربودجه‌ای قانون بودجه حساس است و معمولا به آن اشکال می گیرد. بنابراین دوستان نماینده پیشنهادات جدیدی را که می خواهند مطرح کنند و شامل اصلاح موارد موضوعی بوده و مسائل بودجه ای نیست را مطرح نکنند.