با تصویب نمایندگان؛

استفاده از تسهیلات ارزی مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شد

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال 93 مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز پنجشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور، نمایندگان در بررسی یک تبصره از لایحه بودجه مقرر کردند که به کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شود، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال 1392 از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و یا بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است و نیز با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک را از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از محل ردیف 4-540000 جدول شماره 9 این قانون به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پس از تصویب مجمع عمومی بانک‌ها و یا پرداخت وجوه اداره شده، اختصاص دهد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند، هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی درسال 93 مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.