اشتون: حل بحران اوکراین تلاش بیشتری می‌طلبد

کد N106862