اختصاص انتشار 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به طرح‌های نیمه کار

بودجه 93

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتشار 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اتمام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام اختصاص یافت.

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتشار 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اتمام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت اجازه یافت مبلغ 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی اقتصادی ومالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف شماره 3102 جدول شماره 5 واریز کند.

منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام مندرج در پیوست شماره یک این قانون اختصاص می‌ یابد تا براساس مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هزینه شود.

واگذاری این اوراق به بخش خصوص اعم از شرکتها،‌بانکها و سایر دستگاه در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

انتهای پیام

کد N106853