صندوق توسعه مکلف شد؛

پرداخت سرمایه به طرحهای بخش خصوصی با توجیه فنی

مجلس

بر اساس آن صندوق توسعه ملی مکلف به پرداخت تسهیلات و سرمایه به طرح‌های بخش خصوصی و تعاونی با توجیه فنی، زیست محیطی و پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره‌برداری شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی را مکلف به پرداخت سرمایه به طرحهای بخش خصوصی با توجیه فنی و پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره برداری کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با الحاق یک بند به تبصره ۵ این لایحه موافقت کردند که براساس آن صندوق توسعه ملی مکلف به پرداخت تسهیلات و سرمایه به طرح‌های بخش خصوصی و تعاونی با توجیه فنی، زیست محیطی و پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره‌برداری شد.

در بند الحاقی به تبصره ۵ لایحه بودجه آمده است صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل مکلفند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات موضوع بندهای (د) و (هـ) این تبصره به بخشهای خصوصی و تعاونی، استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهره‌برداری و سپس طرحهای با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره‌برداری و نهایتا طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و آب و برق را در اولویت قرار دهند

کد N106850