با تصویب نمایندگان؛

صندوق توسعه ملی موظف به ارائه گزارش ۳ ماهه به مجلس شد

مجلس

بر اساس این بند الحاقی هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است گزارش عملکرد صندوق را که شامل عملکرد بندهای مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ است به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیات عامل صندوق توسعه ملی را موظف به ارائه گزارش عملکرد سه ماهه به مجلس کرد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز -پنجشنبه- مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۵ این لایحه موافقت کردند که بر این اساس هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است گزارش عملکرد صندوق را به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند.

بر اساس این بند الحاقی هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است گزارش عملکرد صندوق را که شامل عملکرد بندهای مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ است به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند

کد N106849