با مصوبه مجلس؛

هيات عامل صندوق توسعه ملي موظف به ارائه گزارش به كمسيون اقتصاد و برنامه بودجه شد

مجلس

نمايندگان مجلس با الحاق بندي هیات عامل صندوق توسعه ملی را موظف كردند كه گزارش عملکرد صندوق را به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

 به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، در جلسه علني روز پنجشنبه مجلس شوراي اسلامي و در ادامه بررسي بخش هاي هزينه اي بودجه 93  نمايندگان مجلس با الحاق بندي هیات عامل صندوق توسعه ملی را  موظف كردند كه گزارش عملکرد صندوق را به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

بر اين اساس هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است گزارش عملکرد صندوق را که شامل عملکرد بندهای مربوط در قانون بودجه سال 1393 است به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند.

علاوه بر اين نمايندگان مجلس با تصويب بند الحاقي ديگري صندوق توسعه ملی را مکلف به پرداخت تسهیلات و سرمایه به طرح‌های بخش خصوصی و تعاونی با توجیه فنی، زیست محیطی و پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره‌برداری كردند.

بر اين اساس صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل مکلفند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی، استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهره‌برداری و سپس طرحهای با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره‌برداری و نهایتا طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و آب و برق را در اولویت قرار دهند.

همچنين با بند ديگري از اين تبصره موافقت شد كه بر اساس آن صندوق توسعه ملی مجاز به صدور ضمانت نامه و تامین نقدینگی برای مناقصات خارجی شد.