روسای سازمان های امنیت چند استان اوکراین برکنار شدند

سازمان های امنیت,استان

مسکو-ایرنا- ویکتور یانوکوویچ رییس جمهوری اوکراین طی احکامی روسای سازمان های امنیت چند استان این کشور را برکنار کرد.

به گزارش ایرنا، احکام برکناری سران سازمان امنیت چند استان اوکراین روز چهارشنبه در پایگاه اینترنتی ریاست جمهوری این کشور منتشر شده است.

بر اساس این احکام، روسای سازمان های امنیت استان های ولینسک، لووف، چرکاس و پولتاوا از مقام خود برکنار شدند.

علاوه بر آن، ˈواسیلی خالیاویتسکیˈ از ریاست اداره ضداطلاعات سازمان امنیت اوکراین برکنار شد.

استانهای ولینسک، لووف، چرکاس و پولتاوا در غرب اوکراین واقع شده اند و در هفته های اخیر صحنه تظاهرات گسترده مخالفان دولت بوده و در برخی از آنها مقرهای استانداری به اشغال معترضان درآمده یا تحت محاصره آنها قرار داشته و فعالیت شان مختل شده است.

رییس جمهوری اوکراین طی احکام جداگانه ای روسای جدید سازمان های امنیت این چهار استان را منصوب کرد.

اروپام/2242**518** 3404
کد N106643