روحانی:برخی شایعات بی اساس است، معاون اول، معاونین و وزرا همه به جد فعال هستند

رئیس جمهور تاکید کرد: بدون تعامل قوا حتما ما حرکتی به جلو نداریم یا این حرکت کند خواهد بود.

به گزارش خبرآنلاین، در ادامه گفت وگوی تلویزیونی رئیس جمهور، با بیان اینکه روابط با همسایگان وبا سایر قدرت های جهانی برای ما اصل است، گفت:در بحث توافق ژنو شما و مردم ما شاهد بودند که توانستیم با قدرتهای بزرگ در قدم اول با عزت و حفظ حقوق ملت ما به توافق و تفاهمی برسیم و امروز شاهد هستیم بسیاری از زنجیرهای ظالمانه و به ناحقی که برتحرک اقتصادی جامعه ما بسته بودند در حال پاره شدن است. 

وی ادامه داد:ما امروز در زمینه صنعت غذا و دارو و خودروسازی و پتروشیمی شاهد پاره شدن این زنجیرها هستیم. در زمینه خدمات و بیمه و کشتیرانی و حتی در بخشی از زمینه های بانکی و پولی شاهد گسستن این زنجیرها هستیم. آنچنان این حرکت باعث عصبانیت دشمنان شده که می بینید تندروها در آمریکا هر روز سخنی میگوید و رژیم صهیونیستی از این توافق عصبانی و ناراحت هستند.
رئیس جمهور گفت: این اولین موفقیت ملت بزرگ ایران در تعامل با جهان است از موضع حکمت، عزت و مصلحت. البته سیاست های کلی روابط خارجی ما در چارچوب سیاستهایی است که رهبری تعیین می فرمایند و اجرا در اختیار دولت است.
روحانی در ادامه به شایعاتی در خصوص استعفای برخی از وزرای دولت پاسخ داد و با بیان اینکه ما دولتی بسیار صمیمی، با همکاری و تعامل بسیار نزدیک داریم، افزود: برخی شایعاتی که کنار و گوشه مطرح می شود بی اساس است. معاون اول و معاونین و وزرا همه به جد فعال هستند و میخواهند خدمتگزار مردم عزیز باشند و مردم باید از کل دولت پشتیبانی کرده و نظارت کنند و نظراتشان را بگویند.
رئیس جمهور تاکید کرد:در کلیت در سیاست خارجی گام بلندی ملت ما برداشته و ما شاهد آثار آن هم در روابط خارجی و هم در مسائل اقتصادی و هم مسائل فرهنگی و ارتباط ملت ها در منطقه خواهیم بود و از آن مهمتر شرایط حضور فعالتر ملت ایران در منطقه و جهان فراهم شده است.
در ادامه رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که مجریتعامل قوا با یکدیگر را چطور می بینید؟، اظهار داشت:بدون تعامل قوا و بدون همفکری قوا و همکاری آنها در سایه همدلی و منافع ملت، حتما یا نمی توانیم حرکت به جلو داشته باشیم و این حرکت بسیار کند خواهد بود .
روحانی تصریح کرد:مردم ما روزی خوشحالند که ببینند سه قوا و نیروهای مسلح و همه سازمانها و نهادها روابط صمیمانه ای دارند و همه اهداف ملی را پیگری میکنند. من یکبار مجلس شورای اسلامی، تشریف آوردند و در دولت جلسه داشتیم. اخیرا من و اعضای هیئت دولت به مجلس رفتیم و با نمایندگان دیدار داشتیم. اصل خود این جلسات مشترک بسیار برای ما ارزشمند است. البته سران سه قوه هم جلساتی دارند و در آینده هم خواهند داشت. البته این بار در مجلس بحث اصلی من راجع به روند یارانه در گام های آینده بود که دیشب آن سخنرانی را صداوسیما پخش کرد. ما در بحث یارانه نیاز داریم به وحدت نظر. البته تبصره ای تقدیم مجلس کردیم که حالا فراز و نشیب دارد که ببینیم تصمیم نهایی مجلس چه خواهد بود.

/212 27

کد N106598