با قطع پخش سریال شبکه اول سیما؛

گفتگوی زنده تلوزیونی روحانی با یک ساعت تاخیر آغاز شد