گفتگوی تلوزیونی رئیس جمهور تا دقایقی دیگر پخش خواهد شد

سایر حوزه ها

مشاور رسانه ای رئیس جمهور از برطرف شدن مشکل و پخش گفتگوی زنده تلویزیونی رئیس جمهور از شبکه اول سیما خبر داد.

به گزارش مهر، صادق مشاور رسانه ای رئیس جمهور از برطرف شدن مشکل و پخش گفتگوی زنده تلویزیونی رئیس جمهور از شبکه اول سیما خبر داد.