ˈپوتینˈ در راس نام های بکار برده شده در خبرگزاریهای جهان در 2013

ایتارتاس

تهران - ایرنا - خبرگزاری ایتارتاس روسیه روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که نام ˈولادیمیر پوتینˈ رییس جمهور روسیه در راس اسامی شخصیت های سیاسی در اخبار خبرگزاری های جهان در سال 2013 جای گرفت.

براساس این گزارش، در نظرسنجی که از خبرگزاری ها و سامانه های خبری رسانه های جهان برای سال 2013 انجام شد،نام ˈپوتینˈ بیشترین تکرار را در میان اسامی شخصیت های سیاسی جهان داشت.

ایتارتاس این نظرسنجی را در سال 2013 از میان شخصیت های رسانه ای و خبرنگاران 175 خبرگزاری جهان اجرا کرد که براساس آن 133 خبرگزاری نام پوتین را در راس اسامی شخصیت های سیاسی بکاربرده شده در اخبار خود جای داده بودند.

براساس این گزارش، پس از پوتین، نام ˈپاپ فرانسیسˈ و ˈانگلا مرکلˈ صدر اعظم آلمان نیز بارها در راس این اسامی قرار گرفته بود و 53 خبرگزاری نیز نام ˈباراک اوباماˈ رییس جمهور آمریکا، ˈژی جی پینگˈ رییس جمهور چین و ˈنلسون ماندلاˈ نخستین رییس جمهور سیاهپوست پس از آپارتاید آفریقای جنوبی در راس این نام ها قرار گرفت.

ایتارتاس از اتحادیه خبرگزاری ای اتحادیه اروپا (ایینا)، سازمان خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه (اوآنا)، فدرارسیون خبرگزاری های کشورهای عرب زبان (فانا)، اتحادیه خبرگزاری های حاشیه دریای سیاه (بسانا) نظر سنجی کرده بود.

براساس این گزارش، نتیجه این نظرسنجی سرانجام در اختیار شورای بین المللی متخصصان رسانه شامل: ˈسرگئی میخاییلوفˈ رییس اوآنا و مدیر کل ایتارتاس، ˈاصلان اصلانفˈ معاون آوانا و رییس خبرگزاری آذربایجان (آذرتاج)، ˈاوفه سورنسنˈ دبیرکل شواری جهانی خبرگزاری ها و رییس خبرگزاری دانمارک، ˈاریک نیلنˈ رییس ایینا (اتحادیه اروپا)، ˈفرید عیارˈ رییس فانا و رییس خبرگزاری اردن، ˈماکسیم مینچفˈ معاون رییس بسانا و ˈلی دوی تروینˈ رییس خبرگزاری ویتنام قرار گرفت و به تایید آنها رسید.

مترجمام**1378**1856
کد N106456