تعطیلی جلسه شیفت شب مجلس/ تعداد نمایندگان در جلسه علنی به حد نصاب نرسید

مجلس

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نوبت شب به دلیل آنکه تعداد نمایندگان حاضر در صحن علنی به حد نصاب نرسید تعطیل شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نوبت شب پس از آغاز با تاخیر به دستور محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی تعطیل شد.

از آنجا که جلسه علنی مجلس با 185 نماینده آغاز و به حد نصاب نرسید جلسه نوبت شب مجلس تعطیل شد.

محمدرضا باهنر در آغاز جلسه گفت: به دلیل آنکه تعدادی از نمایندگان جلسات تخصصی داشتند و به دلیل خستگی جلسه را زودتر تمام می کنیم. فردا ساعت 8 صبح جلسه علنی مجلس برای ادامه بررسی لایحه بودجه برگزار خواهد شد.

وی افزود: برای اجرای آئین نامه فردا تا ظهر به مدت 4 ساعت جلسه خواهیم داشت و مرخصی های فردای نمایندگان هم لغو است.