قاضی‌پور:

نمايندگان را سرگرم بودجه و ملت را سرگرم سبد كالا كرده‌اند/ دولت فناوری هسته‌ای را به دست قاتلان شهدای هسته‌ای می‌دهد

مجلس

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي در تذكري گفت: معلوم نيست درتوافق نامه چه مي گذرد نمايندگان را سرگرم بودجه و ملت را سرگرم سبد كالاكرده اند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر در پايان جلسه علني نوبت عصر مجلس شوراي اسلامي نادر قاضي‌پور در تذكري گفت: هنوز متن توافق نامه ژنو را به ما نداده اند و ما را سرگرم بودجه كرده اند و ملت را سرگرم سبد كالا.

وي با بیان اینکه روحاني با آينده نظام چه برخوردي خواهد داشت، افزود: دولت توضیح دهد چطور می‌خواهد فناوری هسته‌ای را به دست قاتلان شهدای هسته‌ای بسپارد.

وی افزود: ما ماندیم آقای روحانی و آقای ظریف چه می‌خواهند بکنند.