زیر ذره بین

زیره ذره بین

تهران - ایرنا - «مهدی مطهرنیا» استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل سیاسی در یادداشتی با عنوان «زیر ذره بین» در صفحه خود در شبکه اجتماعی فیس بوک نوشت: باید روح خفته سرآمدن اجتماع را بیدار کرد.

به گزارش ایرنا، متن این یادداشت بدین شرح است:

«چیزهایی رانمی توان گفت بلکه باید دید، حرف هایی را نمی توان بیان کرد، باید نشان داد؛ این را سیاست به من آموخته است. امروز در میان گروهی از دوستان؛ در باب مساله ی نحوه ی ارائه سبد کالا به مردم و پیامدهای آن از من پرسش شد؛ بیان کردم من نیز به نحوه ی انجام آن نقد دارم ؛ اما، این تصاویر موجود از هجوم مردم و آنچه در ارتباط با یک روز بدون بلیط برای دیدن فیلم در سینما نشان داد؛ نمایانگر آن است که اگر خدای ناخواسته رویدادی پیش بیاید که عرصه از این تنگ تر شود؛ صحنه هایی را شاهد خواهیم بود که هزینه های زیادتری را برای حیات عاطفی و زندگی سیاسی امان، به همراه خواهد داشت. - من می گویم :باید روح خفته ی سرآمدان اجتماع را بیدار کرد؛ آن هایند که می توانند با فرهنگ سازی در پایین و پرسمان از بالا حیات فکری و رفتار انسانی و کنش های قانونی را در جامعه ی ملی گسترش بخشند. این تلاش نیازمند موجودیت رسانه ای هدفمند، هوشمند و هشیارساز است. م. مطهرنیا»
کد N106244