با مصوبه مجلس/

بانکها مجاز به قبول یارانه نقدی افراد زیر پوشش کمیته امداد به عنوان ضمانت شدند

مجلس

نمایندگان مجلس بانکها را مجاز به عقد تعهد محضری یارانه نقدی افراد زیر پوشش کمیته امداد به عنوان ضمانت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه نوبت عصر روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخشهای هزینه ای بود جه لایحه سال 93 نمایندگان مجلس بانکهای عامل را مجاز به قبول یارانه نقدی افراد زیر پوشش کمیته امداد به عنوان ضمانت دانستند.

بر این اساس بانک عامل مجاز است با عقد تعهد محضری پرداخت نقدی هدفمندی یارانه ها را به عنوان ضمانت بپذیرد.

در ادامه بررسی این بند پیشنهاد تغییر در این بند از سوی اخوان نماینده مردم اصفهان مطرح شد که با تصویب نمایندگان مقرر شد 15 درصد از منابع بندهای مذکور به طرحهای مربوط به افراد ایثارگر یا شرکتهایی که بیش از 50 درصد سهام متعلق به ایثارگران است اختصاص می یابد.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی این بند از لایحه بودجه با حذف عبارت روستاها در این بند موافقت کردند که براساس آن 5 درصد از منابع صندوق توسعه ملی با معرفی کمیته امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور به صورت زیادی جهت پرداخت تسهیلات اشتغال زایی و کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص می یابد.